General

Registered: 15 players

Paid: 6/60

Start: 27/04/2018 18:00

End: 28/04/2018 12:00


Rules

Art 1.: De Organisatie

• Door deelname aan de LAN van S.C. Mercurius verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement en het reglement van de verhuurders van de locatie. (HoGent FBO). • De Mercurius LAN Crew hoeft zich voor geen enkele beslissing te verantwoorden. • Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor LAN en zullen dus ook niet beschikbaar zijn voor derden. • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan personen (deelnemers of geen deelnemers), aan het materiaal of de infrastructuur. • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische storingen en/of mankementen in hard- of software waardoor de deelname aan de Mercurius LAN tijdelijk of helemaal niet mogelijk is. • De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstallen of verloren voorwerpen.

Art 2. Deelname

• Iedereen kan deelnemen aan de Mercurius LAN en alle compo’s. De organisatie heeft het recht om deelnemers te weigeren. • Per persoon kan je 1 keer inschrijven (je kan meerdere personen inschrijven, maar dan wel onder hun naam). • De deelnemers mogen maximaal 1 PC, 1 Console & 1 scherm meenemen. • Deelnemers die slecht gedrag vertonen (dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, ordeverstoring) kunnen ten alle tijden uit de Mercurius LAN verwijderd worden (dit tijdelijk of gedurende de volledige LAN). Bij ernstige misdrijven zal ook de politie verwittigd worden. • Iedereen is verplicht, indien iemand van de crew dit vraagt, zijn/haar identiteitskaart te laten zien.

Art 3. Algemeen

• Bij verwijdering van de Mercurius LAN kan er geen schadevergoeding geëist worden van de organisatoren. • Alle wijzigingen die worden aangebracht voor of tijdens de LAN Party zijn onmiddellijk geldig! • Roken in de zaal is ten strengste verboden, indien je wil roken moet je naar buiten. • Drugs en andere verdovende middelen zijn gedurende de volledige LAN verboden! Indien iemand gebruikt of drugs bezit zal deze onmiddellijk van de LAN worden verwijderd. • Hou de zaal proper. Gooi het afval in de daartoe bestemde vuilbakken. • Er mag geen reclame gemaakt worden voor gelijk welke doeleinden, tenzij dit op voorhand is afgesproken met de organisatie. • De netwerk- en elektriciteitsapparatuur mag niet worden aangeraakt/verplaatst zonder toestemming. • Er mag niets op/rond de apparatuur van de organisatie geplaatst worden, dit om beschadiging te voorkomen. • De bezoekers / deelnemers gaan akkoord met het feit dat zij gefotografeerd kunnen worden en zichtbaar kunnen zijn op websites. • De bezoekers / deelnemers mogen zelf ook foto's nemen en deze verspreiden, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze foto's en zij zijn verplicht deze te verwijderen op vraag van de organisatie.

Art 4.: Verbod van misbruiken

• De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt tijdens de LAN op het LAN Netwerk of op Internet. • Indien het netwerk wordt gebruikt op enige wijze die strijdig is met het reglement zullen de nodige maatregelen worden getroffen om dit te stoppen (ook indien dit de onmiddellijke verwijdering vereist van de deelnemer). • De personen die schade toebrengen aan de infrastructuur zullen voor de kosten opdraaien. • De organisatie en/of leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of deelnemers plegen via het netwerk. • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige illegale software of bestanden die op servers/computers staan of die over het netwerk worden verzonden: alleen de eigenaar van de machine is verantwoordelijk. • Het is verboden om luidsprekers mee te brengen. Alleen een hoofdtelefoon is toegelaten (luidsprekers zijn wel toegelaten indien nodig voor een hoofdtelefoon aan te sluiten). • De stroomvoorzienig mag enkel en alleen gebruikt worden voor computer, scherm, of randapparatuur en geen andere elektrische apparaten. • Het inbreken in iemand zijn computer (Hacken) zal resulteren in een onmiddellijke verwijdering van de deelnemer. • Het netwerk en de internet verbinding mogen niet gerbuikt worden voor acties die worden aangenomen als hacken.

Art 5: Geschillen

• Elke poging tot fraude bij de compo’s wordt bestraft met uitsluiting van alle compo’s van de Mercurius LAN. • Door deel te nemen aan de Mercurius LAN aanvaarden de deelnemers alle punten van het reglement en ook alle beslissingen die de organisatie maakt.

Art 6:Wat moet/mag ik meenemen en wat niet?

• VERPLICHT MEE TE BRENGEN:
-Stekkerdoos, alle deelnemers krijgen slechts 1 stopcontact op onze apparatuur.
-UTP kabel van min 5 m of langer, voor de verbinding op het netwerk.
-Identiteitskaart of ander geldig persoonsbewijs.
• WAT MAG IK MEE BRENGEN:
-PC/console, iedere deelnemer mag 1 pc en/of 1 console meebrengen naar het evenement. Maar beide apparaten mogen niet tegelijk op het netwerk.
-1 scherm, indien je scherm groter is dan 22 inch gelieve op voorhand de organisatie te verwittigen.
-Randapparatuur die je gebruikt om te gamen, je printer/scanner of andere apparatuur die niet wordt gebruikt om te gamen laat je best thuis.
• WAT IS VERBODEN:
-Meer dan 1 scherm meebrengen
-Boxen behalve als deze worden gebruikt om een headset op aan te sluiten.
-Alle dranken buiten water. De organisatie voorziet verschillende soorten dranken aan studentikoze prijzen.
-Drugs: alle drugs zijn verboden. Word je ontdekt met drugs dan word je van het evenement verwijderd en wordt de politie gecontacteerd.

Bij inschrijving verklaart de deelnemer dit reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.